OMSMPS1534/2018
ID intern unic:  378844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 1534
din  27.12.2018
cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul
securității și sănătății în muncă
Publicat : 11.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 63     Data intrarii in vigoare : 11.01.2019
    În temeiul art.7 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.143-144 din 05.08.2008), al pct.36 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.416-422 din 09.11.2018) și al pct. 9 din Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.322-328 din 01.09.2017),
ORDON:
    1. Se aprobă Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă, aferente controlului de stat efectuat de către autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, conform anexelor.
    2. Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă aprobate se vor publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web-oficială a autorităţilor competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, Inspectoratului de Stat al Muncii și în Registrul de stat al controalelor.
    3. Prezentul ordin va intra în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie conducătorilor autorităţilor competente în domeniul siguranţei ocupaţionale.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
    MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE                                   Silvia RADU

    Nr. 1534. Chişinău, 27 decembrie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6