OMECC13/2019
ID intern unic:  378922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
ORDIN Nr. 13
din  11.01.2019
comun cu privire la normele financiare pentru
alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 111a     Data intrarii in vigoare : 18.01.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 1405 din 14 ianuarie 2019

Ministru_______________ Victoria IFTODI    În temeiul art.136 alin.(1) lit. b) și art.145 alin.(1) lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), al Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511, art.842), pct.5 lit. a) din Hotărîrea Guvernului nr.198/1993 cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile (Monitor, 1993, nr.4, art.119) şi al pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.234/2005 cu privire la alimentarea elevilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.279),
ORDONĂM:
    1. Se aprobă normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învățământ pentru anul 2019 după cum urmează:
    a) pentru copiii din instituţiile de educație antepreșcolară și de învățământ preșcolar:

Creşe, grădiniţe şi creşe-grădiniţe
În instituţiile cu profil sanatorial
Vârstă de până la 3 ani
Vârsta de la 3 la 7 ani

4 ore
6 ore
9-10,5 ore
12-24 ore
4 ore
6 ore
9-10,5 ore
12 ore
24 ore
Din mijloace bugetare (lei/zi)
4,90
9,60
14,20
19,10
6,10
11,20
17,50
19,10
22,50
24,70

    Taxa de întreţinere în instituţiile de educație antepreșcolară și de învățământ preşcolar pentru fiecare zi frecventată constituie 50 la sută din costul normelor de cheltuieli pentru alimentarea copiilor suportate de la buget, conform Hotărârii Guvernului nr.198/1993.
    b) pentru copiii/elevii de vârstă timpurie şi şcolară din casele de copii, gimnazii/şcoli de tip internat şi sanatorial – 34,50 lei/zi/copil;
    c) pentru alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din instituţiile de învăţământ publice şi private, precum şi a elevilor claselor V-XII din instituţiile de învăţământ din raioanele de est ale Republicii Moldova, subordonate Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, şi din instituţiile de învăţământ din raioanele Dubăsari, Căuşeni şi Anenii Noi amplasate în zona de securitate, conform anexei la Hotărârea Guvernului nr.234/2005 cu privire la alimentarea elevilor – 10,80 lei/zi/elev;
    d) pentru elevii din liceele-internat cu profil sportiv:

Vârsta de 12-15 ani
Vârsta de 16 – 19 ani
cl. V-VIII
cl. IX-XII
Total (lei/zi)
 46,40
61,00

    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI,
    CULTURII ȘI CERCETĂRII                                            Monica BABUC

    MINISTRUL FINANȚELOR                                             Ion CHICU

    Nr. 13. Chişinău, 11 ianuarie 2019.

    Nr. 06. Chişinău, 11 ianuarie 2019.