HGO4/2019
ID intern unic:  378988
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 4
din  18.01.2019
cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a
Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe anul 2019
Publicat : 19.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 15     Data intrarii in vigoare : 19.01.2019
    În vederea realizării prevederilor art. 7 lit. q) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252,  art. 412), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se acordă:
    1) Bursa de excelență a Guvernului pentru studenții-doctoranzi pe anul 2019, conform anexei nr.1;
    2) Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe anul 2019, conform anexei nr.2.
    2. Bursele menţionate la punctul 1 vor fi achitate din mijloacele prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru acest scop.
    3. Achitarea burselor pentru studenții-doctoranzi ai anului III va fi sistată odată cu finalizarea studiilor superioare de doctorat.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Nr. 4. Chişinău, 18 ianuarie 2019.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.4/2019

LISTA
studenților-doctoranzi cărora li se acordă
Bursa de excelență a Guvernului pe anul 2019
MAGARIU Nicolae

specialitatea 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică, anul II, Universitatea Tehnică a Moldovei, Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații

BALAN Mihail

specialitatea 253.05. Procese și aparate în industria alimentară, anul II, Universitatea Tehnică a Moldovei, Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații

POPOVICI Violina

specialitatea 253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară, anul II,  Universitatea Tehnică a Moldovei, Școala doctorală ştiința alimentelor

USATAIA Irina

specialitatea 141.02. Chimie coordinativă, anul II,  Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de ştiințe chimice

COVROVA Anastasia

specialitatea 511.01. Psihologie generală, anul II, Universitatea de Stat din Moldova,Școala doctorală de psihologie și ştiințe ale educației

CIOCHINĂ Elena

specialitatea 553.01. Drept civil, anul II, Academia de Studii Economice a Moldovei, Școala doctorală în drept, ştiințe politice și administrative

UNCU Andrei

specialitatea 316.01. Farmacie, anul III, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale


Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.4/2019

LISTA
studenților-doctoranzi cărora li se acordă
Bursa nominală (pe domenii) pe anul 2019

Bursa „Anton Ablov”

RUSNAC Roman

specialitatea 141.02. Chimie coordinativă, anul III, Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de ştiințe chimice

Bursa „Sergiu Rădăuțanu”
CIOBANU Vladimir

specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, anul III, Universitatea Tehnică a Moldovei, Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații

Bursa „Boris Matienco”
GOLOGAN Ion

specialitatea 165.05. Parazitologie, anul II, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Școala doctorală ştiințe biologice

Bursa „Nicolae Anestiade”
ALSATOU (Ușanlî) Alina

specialitatea 321.15. Obstetrică și ginecologie,anul III, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale

Bursa „Dimitrie Cantemir”
ȘESTACOV Elena
 

specialitatea 622.01. Literatură română, anul III, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Școala doctorală ştiințe umaniste