HGO18/2019
ID intern unic:  379000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  18.01.2019
privind condamnarea antisemitismului și promovarea toleranței
Publicat : 19.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 27     Data intrarii in vigoare : 19.02.2019
    În contextul promovării politicilor de antidiscriminare și de sporire a toleranței față de grupurile minoritare, pentru eradicarea manifestărilor de ură și discriminare bazate pe orice criteriu protejat, precum și în spiritul umanismului și respectului reciproc, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se condamnă orice manifestări de antisemitism și se aprobă Definiția de lucru a antisemitismului, adoptată de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) în cadrul reuniunii plenare din 26 mai 2016, după cum urmează: „Antisemitismul reprezintă o anumită percepție referitoare la evrei, care poate fi exprimată ca fiind ură împotriva evreilor. Manifestările verbale și fizice de antisemitism sînt îndreptate împotriva evreilor și ne-evreilor și/sau proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești și locațiilor lor religioase.”
    2. Se recomandă autorităților publice să țină cont de Definiția de lucru a antisemitismului. Pentru a orienta autoritățile publice în activitatea lor, următoarele situații se atribuie antisemitismului:
    1) instigarea, participarea sau justificarea uciderii sau prigonirii evreilor în numele unei ideologii radicale ori al unei viziuni sau religii extremiste;
    2) aducerea unor acuzații dezumanizante, ce demonizează evreii, în mod stereotip, și le atribuie puteri deosebite, atunci cînd acționează în colectiv, precum, în special, dar nu exclusiv, mitul referitor la o conspirație mondială a evreilor sau al evreilor ce controlează media, economia, guvernul sau alte instituții importante ale societății;
    3) acuzarea comunității evreiești de a fi responsabilă de fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei ori de fapte comise de ne-evrei;
    4) negarea evenimentului, sferei sau a mecanismelor (de exemplu, camere de gazare) ori a intenției genocidului comis împotriva evreilor în Germania, în timpul regimului național-socialist, precum și a susținătorilor și complicilor acestui regim, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Holocaustul);
    5) acuzarea evreilor, în mod colectiv, sau a Israelului ca stat de a fi inventat sau exagerat Holocaustul;
    6) acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sînt mai loiali Statului Israel sau așa-ziselor priorități mondiale ale evreilor decît intereselor propriilor lor națiuni;
    7) negarea dreptului la autodeterminare al evreilor (de exemplu, prin susținerea faptului că Statul Israel este o construcție rasistă);
    8) aplicarea de duble standarde, prin impunerea asupra comunității evreiești a unei atitudini ce nu este așteptată sau solicitată din partea oricărei alte națiuni democratice;
    9) utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza Statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale);
    10) compararea politicii contemporane a Statului Israel cu cea a naziștilor;
    11) impunerea unei responsabilități colective a evreilor pentru acțiunile Statului Israel.
    3. Autoritățile publice vor identifica și vor utiliza în propria activitate cele mai eficiente mijloace pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, extremismului, rasismului și a oricăror forme de discriminare și intoleranță.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                     Victoria Iftodi
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Tudor Ulianovschi

    Nr. 18. Chişinău, 18 ianuarie 2019.