HGO21/2019
ID intern unic:  379002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 21
din  18.01.2019
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie,
prognozat pentru anul 2019
Publicat : 19.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 29
    În conformitate cu art. 7 alin. (3) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6975 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                    Chiril Gaburici

    Nr. 21. Chişinău, 18 ianuarie 2019.