OMF23/2019
ID intern unic:  379072
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 23
din  06.02.2019
cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea
achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile
de învățămînt
Publicat : 08.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 38-47     art Nr : 279a     Data intrarii in vigoare : 08.02.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr. de înregistrare 1417
din 6 februarie 2019
_____________________
Victoria IFTODI
    În scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt conform prevederilor art.50 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și pct.4 din Hotîrîrea Guvernului nr.1260/2018 cu privire la aprobarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învăţămînt general
ORDON:
    1. Se aprobă Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt (conform anexei).
    2. Autoritățile contractante inițiază și desfășoară procedurile de achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                            Ion CHICU

    Nr. 23. Chişinău, 6 februarie 2019.


    documentația standard