HCEC2044/2019
ID intern unic:  379197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2044
din  03.01.2019
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul
comunal Trușeni, municipiul Chișinău
Publicat : 01.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37     art Nr : 257     Data intrarii in vigoare : 03.01.2019
    La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Munteanu Stela  și Bernat Lilian aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Trușeni, municipiul Chișinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi.
    Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Trușeni le revin candidaţilor supleanţi Isac Serafima și Vîrlan Vasili de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei  Chișinău, sediul Buiucani, din 2 iulie 2015.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Munteanu Stela  și Bernat Lilian aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Trușeni.
    2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Trușeni, municipiul Chișinău, candidaţilor supleanţi Isac Serafima și Vîrlan Vasili de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
    3. Se preavizează consilierii Isac Serafima și Vîrlan Vasili asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                        Alina RUSSU


    Secretarul ședinței                                                          Vadim Filipov

    Nr. 2044. Chişinău, 3 ianuarie 2019.