HGO84/2019
ID intern unic:  379228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 84
din  11.02.2019
privind redistribuirea unor alocații aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018

Publicat : 12.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 77     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    În temeiul art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519) și art.17 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511, art.842), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.Volumele alocațiilor aprobate prin anexa nr.3 la Legea bugetului de stat pentru anul 2019  nr.303/2018 se redistribuie între autoritățile publice centrale și între subprogramele unei autorități, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Ion Chicu

    Nr. 84. Chişinău, 11 februarie 2019.


    anexa