OMEI45/2019
ID intern unic:  379895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 45
din  14.02.2019
cu privire la aprobarea modelului de notificare de efectuare
a transportului rutier în cont propriu
Publicat : 22.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 101-107     art Nr : 527     Data intrarii in vigoare : 22.04.2019
    Întru executarea prevederilor art. 42 alin. (3) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii,
ORDON:
    1. Se aprobă forma și conținutul Notificării pentru efectuarea transportului rutier în cont propriu (conform anexei).
    2. Serviciul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Secția Managementul Documentelor vor asigura plasarea prezentului ordin pe pagina oficială web a ministerului, la domeniul „Transporturi”, rubrica „Ordine”.
    3. Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” va asigura traducerea în limba rusă a prezentului Ordin, cu ulterioara publicare a acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, Secretar de Stat.

    SECRETAR GENERAL DE STAT                                     Iulia COSTIN

    Nr. 45. Chişinău, 14 februarie 2019.

    anexa