DPO1144/2019
ID intern unic:  380049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1144
din  27.03.2019
privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului”
domnului Aleksandr MOROZOV
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 189     Data intrarii in vigoare : 27.03.2019
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, contribuţie la consolidarea relaţiilor culturale moldo-ruse şi succese remarcabile în activitatea de creaţie, domnului Aleksandr MOROZOV, compozitor (Federația Rusă), i se conferă titlul onorific „Artist  al  Poporului”.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Igor DODON

    Nr. 1144-VIII. Chişinău, 27 martie 2019.