DGO19/2019
ID intern unic:  380060
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 19
din  26.04.2019
cu privire la celebrarea, în anul  2019, a Zilei Familiei
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 283     Data intrarii in vigoare : 03.06.2019
    În scopul celebrării, la 15 mai 2019, a Zilei Familiei:
    1. Se aprobă Planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Zilei Familiei în Republica Moldova pentru anul 2019, conform anexei.
    2. Se recomandă:
    1) autorităților administrației publice locale să elaboreze și să realizeze planuri de acțiuni privind desfășurarea Zilei Familiei la nivel local;
    2) instituțiilor de informare în masă să mediatizeze acțiunile desfășurate în contextul sărbătorii nominalizate.
    3. Acoperirea financiară a acțiunilor incluse în Planul nominalizat și în planurile teritoriale se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în bugetele organelor responsabile de executarea acestora pentru anul 2019, precum și din alte surse extrabugetare.
    4. Controlul asupra prezentei dispoziții se pune în sarcina doamnei Silvia Radu, ministrul sănătății, muncii și protecției sociale.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Nr. 19-d. Chişinău, 26 aprilie 2019.


    anexa