HCNPF17/11/2019
ID intern unic:  380070
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 17/11
din  22.04.2019
referitoare la retragerea licenţelor unor AEÎ
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 767     Data intrarii in vigoare : 22.04.2019
    Luând act de cererile AEÎ „VAIBA-COM” (MD-5023, r-nul Florești, s. Gura Camencii, IDNO 1003607002180), AEΠ „CREDITE-HLINAIA” (MD-4634, r-nul Edineț, s. Hlinaia, IDNO 1003604012962) și AEΠ „ÎMPRUMUTUL” (MD-5420, r-nul Rezina, s. Ignăței, IDNO 1004606000647) privind retragerea licenţelor şi depunerea benevolă a acestora,  în temeiul art.8 lit.c), art.20 alin.(1) și art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, art.32 alin.(1) şi alin.(5) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139/2007, pct.8 sbp.1) și pct.15 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CNPF (Hotarârea CA nr.49/16 din 01.11.2018),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂȘTE:
    1. Se retrag licenţele AEÎ „VAIBA-COM” seria CNPF nr.000383, eliberată în data de 24.07.2009, AEÎ „CREDITE-HLINAIA” seria CNPF nr.000420, eliberată în data de 13.05.2009, și AEÎ „ÎMPRUMUTUL” seria CNPF nr.000163, eliberată în data de 03.04.2009, pe termen nelimitat, pentru desfăşurarea activităţii  asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria A.
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Direcţiei generale creditare nebancară.
    3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată  în ordine de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei cu privire la cererea  prealabilă sau data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
    4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se comunică destinatarilor conform legislației, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                   Valeriu CHIȚAN

    Nr. 17/11. Chişinău, 22 aprilie 2019.