HCNPF17/12/2019
ID intern unic:  380071
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 17/12
din  22.04.2019
cu privire la eliberarea licenței SRL „VIA SCOPE”
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 768     Data intrarii in vigoare : 22.04.2019
    În urma examinării declarației Societății cu Răspundere Limitată „VIA SCOPE” (MD-2071, str. Alba-Iulia 75, et.7, mun. Chișinău, IDNO 1013600028924) şi a actelor anexate la aceasta, în temeiul art.4 alin.(1) și alin.(2), art.8 lit. c), art.20 alin. (1), art.22 alin. (3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, art. 13 alin.(1) și art. 18 din Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit, Regulamentului privind licențierea activității biroului istoriilor de credit (Hotărârea CA nr. 7/4 din 20.02.2009), pct.8 sbp.1) și pct.15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (Hotărârea CA nr. 49/16 din 01.11.2018),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂȘTE:
    1. Se eliberează Societății cu Răspundere Limitată „VIA SCOPE” licență pentru dreptul de a desfășura activitatea biroului istoriilor de credit (activitatea de prestare a serviciilor de formare, prelucrare și păstrare a istoriilor de credit, precum și de prezentare a rapoartelor de credit și de prestare a serviciilor aferente), pe un termen nelimitat.
    2. Se ia act de achitarea taxei pentru eliberarea licenței în sumă de 3250 lei.
    3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în ordine de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei cu privire la cererea  prealabilă sau data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
    4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se comunică destinatarului conform legislației, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                              Valeriu CHIȚAN

    Nr. 17/12. Chişinău, 22 aprilie 2019.