HCECC2231/2019
ID intern unic:  380072
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2231
din  04.02.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din
Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului
cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a
persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 769     Data intrarii in vigoare : 04.02.2019
    La 29 ianuarie 2019, președintele Partidului Regiunilor din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită modificarea ordinii candidaților în lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, conform procesului-verbal nr. 002/2019 al ședinței Consiliului Politic al Partidului Regiunilor din Moldova din 29 ianuarie 2019, la care s-a decis modificarea ordinii în cazul a 40 de candidați din numărul total de 43 înregistrați.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 88 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
    1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                  Alina RUSSU

    Secretar                                                                     Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2231. Chişinău, 4 februarie 2019.


    anexa