HCECC2244/2019
ID intern unic:  380087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2244
din  05.02.2019
pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției
electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău”
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 782     Data intrarii in vigoare : 05.02.2019
    Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 1 februarie 2019, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Gudevici Stanislav înaintat pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către acesta, cu o altă candidatură – a domnului Chirtoca Iurie.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin. 1 lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău”, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - se exclude din componența Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău, domnul Gudevici Stanislav, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova;
    - se include în componența Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale  nr. 31, municipiul Chișinău, domnul Chirtoca Iurie – jurist, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                  Alina RUSSU

    Secretar                                                                     Veaceslav Agrigoroae


    Nr. 2244. Chişinău, 5 februarie 2019.