HCECC2245/2019
ID intern unic:  380088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2245
din  05.02.2019
pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1979 din 21 decembrie 2018
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei
electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat”
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 783     Data intrarii in vigoare : 05.02.2019
    Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 4 februarie 2019, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” solicită Comisiei înlocuirea doamnei Ghercioglo Maria, înaintată pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o altă candidatură – a domnului Derevenco Vitali.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin (1) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
    1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1979 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat” se modifică, după cum urmează:
    - se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat, doamna Ghercioglo Maria, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;
    - se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat, domnul Derevenco Vitali – jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                  Alina RUSSU

    Secretar                                                                     Veaceslav Agrigoroae


    Nr. 2245. Chişinău, 5 februarie 2019.