HCECC2246/2019
ID intern unic:  380089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2246
din  05.02.2019
pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
nr. 1982 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea
Consiliului electoral  al circumscripţiei electorale uninominale
nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender”
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 784     Data intrarii in vigoare : 05.02.2019
    Prin hotărîrea nr. 1982 din 21 decembrie 2018, Comisia Electorală Centrală a constituit Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender, în componență numerică din 7 membri.
    În vederea realizării acţiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019, în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin.(3), (5) - (8), art. 81 alin. (1), alin. (3), art. 169 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
    1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1982 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender” cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, numărul „7” se înlocuiește cu numărul „11”;
    2) punctul 2 se modifică după cum urmează:
    - se includ în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender din Registrul funcționarilor electorali următoarele persoane:
    a) Bezedica Serghei – inginer-constructor, din Registrul funcționarilor electorali;
    b) Harghel Tatiana – medic, din Registrul funcționarilor electorali;
    c) Moldovanu Dumitrița – studentă, din Registrul funcționarilor electorali;
    d) Moldovanu Ion – inginer-electric, din Registrul funcționarilor electorali.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                  Alina RUSSU

    Secretar                                                                     Veaceslav Agrigoroae


    Nr. 2246. Chişinău, 5 februarie 2019.