DPO1154/2019
ID intern unic:  380115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1154
din  26.04.2019
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 199     Data intrarii in vigoare : 26.04.2019
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pentru merite deosebite în activitatea profesională, poziție civică activă și contribuție la promovarea valorilor general-umane, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    doamnei
    Lucheria REPIDA                 - veteran al muncii și de război, savant, ex-membru
                                                   al Guvernului
    domnului
    Ion TODERAȘ                     - director al Institutului de Zoologie al Academiei
                                                   de Științe a Moldovei;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Iurii ARHIPOV                     - veteran al muncii, orașul Căușeni
    doamnei
    Larisa DMITRIEVA              - președinte de onoare al Centrului Științifico-Cultural
                                                    de Iluminare „RERIH” din Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Alexandru CHEPTĂNARU   - ex-președinte al biroului executiv al Cooperativei
                                                    de Consum „Univers-coop”, orașul Rîșcani
    domnului 
    Vasile CUCU                         - consilier al directorului Centrului Național de
                                                     Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
    domnului
    Gheorghe GRIGHEL              - cercetător științific coordonator la Institutul
                                                     Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii
                                                     Alimentare
    domnului
    Mihail KARASENI                 - director general al Societății cu Răspundere Limitată
                                                     „Trans-Oil-Refinery”, municipiul Ceadîr-Lunga
    doamnei
    Elena LAZAREVA                  - judecător demisionat la Curtea de Apel Comrat
    doamnei Svetlana
    LISAGOR VERGIS                - președinte al Comunității Moldovenilor din orașul Atena,
                                                      Republica Elenă
    domnului 
    Valentin SCURTU                   - antreprenor, municipiul Chișinău
    domnului
    Valeriu URSACHI                   - director general al „Estate Invest Company”
    domnului
    Victor USTEANSCHI             - operator de imagine la Postul de  Televiziune
                                                       „Accent TV”
    domnului
    Vladimir VERDEȘ                   - farmacist la Agenția Medicamentului și  Dispozitivelor
                                                      Medicale;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Oleg SOLOMON                    - șef de direcție la Ministerul Apărării;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Elena BULHAC                       - președinte al Organizației Obștești Regionale Kursk,
                                                      Centrul Cultural Obștesc „Comunitatea Moldovenilor”
    domnului
    Anatolii HMELEVSKII            - director general al Societății pe Acțiuni
                                                       „Vinuri de Comrat”
    domnului
    Ivan TOPAL                            - președinte al raionului Comrat;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei
    Zoia GUȚU                              - șef de departament la Academia de  Muzică,
                                                       Teatru și Arte Plastice
    domnului
    Eugen NEGRUȚĂ                    - prim-dirijor al Ansamblului de Acordeoniști
                                                       „Concertino”
    doamnei
    Aliona TRIBOI                         - actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”
    domnului
    Valeriu VDOVICENCO           - profesor la Școala de Arte „V.Poleacov”,
                                                        municipiul Chișinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Viorel BAGRII                           - profesor la Liceul Municipal Sportiv din Chișinău
    domnului
    Alexandru VIERU                      - profesor la Școala de Muzică „Gherasim Lupoi”,
                                                         municipiul Orhei;
Titlul onorific „ Artist Emerit”
    domnului
    Vitalie NEGRUȚĂ                     - artist instrumentist în Ansamblul de Acordeoniști
                                                         „Concertino”.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 1154-VIII. Chişinău, 26 aprilie 2019.