DPO1156/2019
ID intern unic:  380116
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1156
din  07.09.2019
privind eliberarea domnului Alexandru PARFENI
din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 200     Data intrarii in vigoare : 07.09.2019
    În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) și al art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Domnul Alexandru PARFENI se eliberează din funcţia de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni, conform cererii de demisie.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Igor DODON

    Nr. 1156-VIII. Chişinău, 7 mai 2019.