OMEI6/2019
ID intern unic:  380119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 6
din  14.01.2019
cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.04:2018
„Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale
pe criterii de performanță”
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 793     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În temeiul Regulamentului Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 30 august 2017, în conformitate cu prevederile NCM A.01.03 „Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de elaborare a documentelor normative” şi  având în vedere procesul-verbal nr. 09 din 7 decembrie 2018 al ședinței Comitetului Tehnic CT-C D(01-04) „Construcții hidrotehnice, rutiere și speciale”,
ORDON:
    1. Se aprobă documentul normativ NCM D.02.04:2018 „Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale pe criterii de performanță”.
    2. Documentul normativ NCM D.02.04:2018 „Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale pe criterii de performanță” se pune în aplicare începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Secția politici și reglementări tehnice în construcții va:
    - efectua înregistrarea acestui document normativ în modul stabilit;
    - asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - plasa documentul normativ pe pagina web: www.ednc.gov.md, la rubrica „Normative în construcții”;
    - asigura multiplicarea și publicarea Regulamentului în modul stabilit.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatol Usatîi, secretar de stat.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                            Chiril GABURICI

    Nr. 6. Chişinău, 14 ianuarie 2019.