OMEI94/2019
ID intern unic:  380120
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 94
din  12.04.2019
cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019
„Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere
și reparație a drumurilor publice
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 794     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În temeiul Regulamentului Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 30 august 2017, în conformitate cu prevederile R.01.03:2018 „Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative”,  având în vedere procesul-verbal nr. 07 din 13 decembrie 2018 al ședinței Comitetului Tehnic CT-C D(01-04) “Construcții hidrotehnice, rutiere și speciale”,
ORDON:
    1. Se aprobă documentul normativ CP D.02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice”.
    2. Documentul normativ CP D.02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice”, se pune în aplicare începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Secția politici și reglementări tehnice în construcții va:
    - efectua înregistrarea acestui document normativ în modul stabilit;
    - asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - plasa documentul normativ pe pagina web: www.ednc.gov.md, la rubrica „Normative în construcții”;
    - asigura multiplicarea și publicarea documentului în modul stabilit.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina domnului Anatol Usatîi, secretar de stat.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                            Chiril GABURICI

    Nr. 94. Chişinău, 12 aprilie 2019.