OMJ113/2019
ID intern unic:  380133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 113
din  03.05.2019
cu privire la încetarea activității notarului Levința Valentina
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 798     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În temeiul art. 42 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor,
ORDON:
    1. Se încetează activitatea notarului Levința Valentina  (teritoriul de activitate r-nul Orhei) ca urmare a decesului survenit la data de 28 aprilie 2019, cu radierea acesteia din Registrul de stat al notarilor.
    2. Se constituie Comisia de predare-preluare a ștampilei și a arhivei activității notariale a notarului Levința Valentina, în următoarea componență:
    - Digori Galina, notar (teritoriul de activitate r-nul Orhei);
    - Vișanu Oxana, notar (teritoriul de activitate r-nul Orhei);
    - Pîslari Tatiana, notar (teritoriul de activitate r-nul Orhei).
    3. Comisia constituită va asigura:
    3.1. în cel mai scurt termen, dar nu mai târziu de 17 mai 2019, transmiterea în baza actului de predare-preluare a arhivei activităţii notariale a notarului Levința Valentina către notarul Digori Galina (teritoriul de activitate r-nul Orhei),  care va asigura păstrarea și gestionarea acesteia;
    3.2. în termen de 3 zile, preluarea ștampilei notarului Levința Valentina, sigilarea acesteia într-o boxă și transmiterea ei către notarul Digori Galina pentru nimicire.
    4. Notarul Digori Galina (teritoriul de activitate r-nul Orhei) va prelua ștampila notarului Levința Valentina și, în termen de 15 zile din momentul aducerii la cunoștință a ordinului, va prezenta Ministerului Justiției dovada ce confirmă distrugerea ștampilei, iar în termen de 3 zile va transmite către Camera Notarială legitimația notarului Levința Valentina.
    5. Notarul Digori Galina se învestește cu dreptul:
    5.1. de a finaliza procedurile notariale sau asistența notarială, a elibera duplicate și informații din arhiva notarului Levința Valentina predată la păstrare și în gestiune;
    5.2. de a ordona, conform legislației, arhiva notarului Levința Valentina transmisă spre păstrare și gestionare;
    5.3. de a transmite informația prevăzută de lege, în termenul prevăzut de lege, privind contractele autentificate de către notarul Levința Valentina.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                    Victoria IFTODI

    Nr. 113. Chişinău, 3 mai 2019.