OMAEIE65-S-04/2019
ID intern unic:  380137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 65-S-04
din  22.04.2019
cu privire la alinierea la măsurile restrictive
internaţionale ale Uniunii Europene
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 799     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În temeiul art. 7 din Legea nr. 25 din 4 martie 2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 140–149, art. 289), se emite prezentul
ORDIN:
    1. A aduce la cunoştinţa publică alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite prin:
    1) Decizia Consiliului 2019/354 din 04.03.2019 de modificare a Deciziei 2014/119 privind măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina;
    2) Decizia Consiliului 2019/351 din 04.03.2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255 privind măsurile restrictive împotriva Siriei;
    3) Decizia Consiliului 2019/468 din 21.03.2019 de modificare a Deciziei 2011/172 privind măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt.
    2. A publica prezentul ordin, însoţit de textul măsurilor restrictive indicate la pct.1, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art.14 alin. (3) din Legea sus-menţionată.

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    ȘI INTEGRĂRII EUROPENE                                                 Tudor ULIANOVSCHI

    Nr. 65-S-04. Chişinău, 22 aprilie 2019.


    decizie_354

    decizie_351

    decizie_468