OAMDM109/2019
ID intern unic:  380140
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA MEDICAMENTULUI ŞI DISPOZITIVELOR MEDICALE
ORDIN Nr. 109
din  02.05.2019
cu privire la înregistrarea preţurilor
de producător la medicamente
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 802     Data intrarii in vigoare : 10.05.2019
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul asigurării securităţii farmaceutice a populaţiei Republicii Moldova:
ORDON:
    1. A aproba lista medicamentelor cu preţul de producător pentru înregistrare, conform anexei nr. 1.
    2. A include în Catalogul naţional preţurile de producător aprobate pentru un an calendaristic.
    3. Prezentul ordin se plasează pe pagina web a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Veaceslav Neagu, șeful Secției prețuri.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENȚIEI MEDICAMENTULUI
    ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE                                          Vladislav ZARA

    Nr. A07.PS-01.Rg04-109. Chişinău, 2 mai 2019.


    anexa