HCNPFC18/4/2019
ID intern unic:  380142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 18/4
din  25.04.2019
cu privire la modificarea unei hotărâri
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 804     Data intrarii in vigoare : 25.04.2019
    În temeiul art.6 alin.(3) și art.20 alin.(1) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, pct.8 sbp.37) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CNPF (Hotărârea CA nr.49/16 din 01.11.2018),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Procedura de percepere a taxelor şi plăţilor (Anexa nr.2 la Hotărârea CNPF nr.57/1 din 28.12.2017) se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 3:
    - la litera b), cuvintele „, depozitarul central” se exclud;
    - se completează cu litera c) cu următorul cuprins: „c) părțile tranzacției – pentru transferurile cu valori mobiliare efectuate în afara pieței reglementate și MTF, înregistrate de către SA „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare””.
    2) Se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins: „41. Taxele aferente transferurilor cu valori mobiliare înregistrate de către SA „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” se transferă direct de către părțile tranzacției la contul curent al C.N.P.F. până la înregistrarea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare”.
    3) Punctul 5, după textul „pct.3” se completează cu textul „lit.a) și lit.b)”.
    2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                              Valeriu CHIȚAN

    Nr. 18/4. Chişinău, 25 aprilie 2019.