OCNPFC18/2/2019
ID intern unic:  380143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
ORDONANŢĂ Nr. 18/2
din  25.04.2019
privind modificarea unei ordonanțe 
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 805     Data intrarii in vigoare : 25.04.2019
    În temeiul art.1461 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, cu modificările introduse prin Legea nr.33/2018,  art.8 lit.b), art.9 alin.(1) lit.c), art.20 alin.(1) și art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998  privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, pct.16 din Regulamentul privind modul de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor (Hotărârea CA nr.40/4 din 10.09.2018), pct.9 subpct.3) din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea CNPF (Hotărârea CA  nr.49/16 din 01.11.2018),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
DECIDE:
    1. Ordonanța nr.38/9-O din 03.07.2015 cu privire la aplicarea unor restricții se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 2 se abrogă;
    2) În punctul 3, textul „și operațiunile cu valorile mobiliare la conturile specificate în pct.2” - se exclude; 
    3)  În punctul 5, redacția „și Direcției generale supraveghere valori mobiliare” - se exclude.
    2. Prezenta Ordonanță poate fi contestată în ordine de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei cu privire la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
    3. Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data adoptării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                       Valeriu CHIȚAN

    Nr. 18/2-O. Chişinău, 25 aprilie 2019.