HCEC2252/2019
ID intern unic:  380144
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2252
din  05.02.2019
cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă
constituite de partidele politice și blocurile electorale în vederea colectării
semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții
uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 806     Data intrarii in vigoare : 05.02.2019
    În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, pct. 16 lit. a), 161 - 171 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016 (în continuare – regulament), precum și potrivit acțiunilor stabilite în Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1898 din 5 decembrie 2018, partidele politice și blocurile electorale, care au constituit  grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale urmau să prezinte Comisiei Electorale Centrale, săptămînal, rapoartele privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă și, ulterior, cele finale pentru întreaga perioadă de activitate a grupurilor de inițiativă, conducîndu-se de modelele date în anexele nr. 3 și nr.31 la regulament.
    La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, partidele politice și Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” au constituit, în conformitate cu art. 87 din Codul electoral, grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale, fiind înregistrate de către consiliile electorale de circumscripție, conform datelor reflectate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.
    Partidele politice și Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” au prezentat Comisiei Electorale Centrale rapoartele săptămînale, inclusiv cele finale pentru întreaga perioadă de activitate a grupurilor de inițiativă constituite de către acestea pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale, după cum urmează:
    1) Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”: pentru săptămîna I - la data de 28 decembrie 2018, pentru săptămîna II - la data de 4 ianuarie 2019, pentru săptămîna III - la data de 11 ianuarie 2019, pentru săptămîna IV - la data de 18 ianuarie 2019, pentru săptămîna V (ultimul) - la data de 25 ianuarie 2019;
    2) Partidul Politic „Șor”: pentru săptămîna I - la data de 28 decembrie 2018, pentru săptămîna II - la data de 4 ianuarie 2019, pentru săptămîna III - la data de 11 ianuarie 2019, pentru săptămîna IV - la data de 18 ianuarie 2019, pentru săptămîna V (ultimul) - la data de 25 ianuarie 2019;
    3) Partidul Democrat din Moldova: pentru săptămîna I - la data de 28 decembrie 2018, pentru săptămîna II - la data de 4 ianuarie 2019, pentru săptămîna III - la data de 11 ianuarie 2019, pentru săptămîna IV - la data de 18 ianuarie 2019, pentru săptămîna V (ultimul) - la data de 25 ianuarie 2019;
    4) Partidul politic Partidul Nostru: pentru săptămîna I - la data de 4 ianuarie 2019, pentru săptămîna II - la data de 11 ianuarie 2019, pentru săptămîna III - la data de 18 ianuarie 2019, pentru săptămîna IV (ultimul) - la data de 25 ianuarie 2019;
    5) Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”: pentru săptămîna I - la data de 28 decembrie 2018, prezentat la 6 ianuarie curent, pentru săptămîna II - la data de 4 ianuarie 2019, prezentat la 5 ianuarie curent, pentru săptămîna III - la data de 11 ianuarie 2019, pentru săptămîna IV - la data de 18 ianuarie 2019, pentru săptămîna V- la data de 25 ianuarie 2019 și  ultimul la data de 1 februarie 2019.
    Raportul pentru săptămîna I care urma să fie prezentat la 28 decembrie 2018 și cel pentru săptămîna II care trebuia să fie depus la 4 ianuarie 2019 au fost prezentate cu întîrziere de Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” .
    În condițiile art. 22 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (4) din Codul electoral și pct. 21 din regulament, rapoartele privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă, prezentate de către partidele politice și blocul electoral care au constituit grupuri de inițiativă, au fost plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica „Alegeri parlamentare din 24 februarie 2019”/„Susținerea financiară”/„Susținerea financiară a grupurilor de inițiativă”, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    În urma verificării prealabile a rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că Partidul Democrat din Moldova, Partidul politic Partidul Nostru, Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, Partidul Politic „Șor” și Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” s-au conformat prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale regulamentului.
    Totodată, reieșind din prevederile art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral și pct. 5 lit. a) din regulament, partidele politice care au constituit grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale, însă nu au deschis la bancă un cont cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă”, urmau să informeze despre acest fapt Comisia, asigurînd desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.
    În acest sens, Comisia Electorală Centrală a fost informată despre faptul că nu își deschid contul bancar cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” și nu vor suporta cheltuieli în procesul de colectare a semnăturilor următoarele partide politice:
    1) Partidul Naţional Liberal, conform demersului înregistrat la data de 5 ianuarie 2019;
    2) Partidul Politic Partidul Verde Ecologist, conform demersului înregistrat la data de 10 ianuarie 2019;
    3) Partidul Politic „Democraţia Acasă”, conform demersului înregistrat la data de 29 ianuarie 2019;
    4) Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, conform demersului înregistrat la data de 01 februarie 2019.
    5) Partidul Liberal, conform demersului înregistrat la data de 05 februarie 2019.
    În același timp, contrar rigorilor prescrise, Comisia reține că nu au prezentat rapoarte privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale, precum și nici o notă informativă privind neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării sau despre faptul că nu vor deschide un cont la bancă cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” următoarele partide politice:
    1) Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”.
    În temeiul art. 18 alin.(2), 22 alin. (2), art. 41 și art. 43 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală  hotărăşte:
    1. Se ia act de rapoartele privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 de partidele politice:
    Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, conform datelor generalizate și prezentate în Anexele nr. 2 și nr. 3, Partidul Politic „Șor” conform datelor generalizate și prezentate în Anexele nr. 4 și nr. 5,  Partidul Democrat din Moldova conform datelor generalizate și prezentate în Anexele nr. 6 și nr. 7 la prezenta hotărîre, Partidul politic Partidul Nostru conform datelor generalizate și prezentate în Anexele nr.8 și nr. 9 la prezenta hotărîre, la prezenta hotărîre, la prezenta hotărîre și Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” conform datelor generalizate și prezentate în Anexele nr.10 și nr.11 la prezenta hotărîre.
    2. Se obligă Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда” să prezinte, în termen de 48 de ore de la data adoptării prezentei hotărîri, raportul privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripțiile uninominale sau, după caz, să informeze Comisia despre faptul că nu au deschis contul cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” și nu au suportat cheltuieli financiare în procesul de colectare a semnăturilor, sub sancțiunea răspunderii potrivit cadrului normativ.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                 Alina RUSSU

    Secretar                                                                                    Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2252. Chişinău, 5 februarie 2019.


Anexa nr.1
la hotărîre Comisiei Electorale Centrale
nr. 2252 din 5 februarie 2019

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Partidul Politic
„Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova”
    CECEU Briceni nr. 1, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Greceanîi Zinaida, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1 din 27.12.2018
    CECEU Ocnița nr. 2, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lozovan Irina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 3/2 din 27.12.2018
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Melnic Nicolai, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Rîșcani nr. 4, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mizdrenco Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4 din 27.12.2018
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Minizianov Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 27.12.2018
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lupașco Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1 din 27.12.2018
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Pilipețcaia Alla, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 2/3 din 26.12.2018
    CECEU Florești nr. 8, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Groza Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 27.12.2018
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Usatîi Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 07 din 26.12.2018
    CECEU Bălți nr. 10, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nesterovschi Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 26.12.2018
    CECEU Fălești nr. 11, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Savva Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 05/1 din 27.12.2018
    CECEU Sîngerei nr. 12, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Luca Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 27.12.2018
    CECEU Rezina nr. 13, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ciorici Valeriu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Telenești nr. 14, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Isac Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 26.12.2018
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bolea Ștefan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 26.12.2018
    CECEU Ungheni nr. 16, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mitriuc Ghenadii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din  27.12.2018
    CECEU Nisporeni nr. 17, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Artamonov Pavel, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.8 din 26.12.2018
    CECEU Orhei nr. 18, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Catraniuc Mihail , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.3/2 din 26.12.2018
    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Paciu Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 3/3 din 26.12.2018
    CECEU Strășeni nr. 20, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Anghel Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 27.12.2018
    CECEU Criuleni nr. 21, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Berzan Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 3/2 din 26.12.2018
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Onu Lidia, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 06 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lipskii Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 1 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bolea Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 02 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Odințov Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cojocaru Dinari, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.4 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 27, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mudreac Radu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Batrîncea Vlad, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 27.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lebedinschi Adrian, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.5 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Burduja Petru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Novac Grigore, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.02 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 32, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Popa Svetlana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.6 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Roșca Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.6 din 27.12.2018
    CECEU Anenii Noi nr. 34, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mațarin Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 03-04 din 26.12.2018
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cuciuc Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 26.12.2018
    CECEU Ștefan Vodă nr. 36, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Jolnaci Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU Răzeni nr. 37, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Pascaru Nicolae, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 05 din 26.12.2018
    CECEU Hîncești nr. 38, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cordineanu Petru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 27.12.2018
    CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brînză Olesea, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.6 din 27.12.2018
    CECEU Cimișlia nr. 40, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Pușcari Piotr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 02/01 din 26.12.2018
    CECEU Leova nr. 41, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Briceag Aliona, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Țurcan Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 3/1 din 27.12.2018
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Osadcenco Evgheni, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 03/02 din 26.12.2018
    CECEU Taraclia nr. 44, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tatarlî Chiril, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 2/2 din 26.12.2018
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Suhodolski Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/3 din 26.12.2018
    CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gagauz Fiodor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8/p din 26.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Filipov Grigore, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 28.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Evtodiev Vitalii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 27.12.2018
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Para Gheorghii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 26.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Rotari Vadim, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vartanean Gaik, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 27.12.2018

Lista grupurilor de inițiativă înregistrate
în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților pe
Circumscripțiile uninominale constituite de către Partidul Politic „Șor”

    CECEU Briceni nr. 1, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Petraşişin Vasilii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/1 din 28.12.2018
    CECEU Ocnița nr. 2, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Fedișin Eduard, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1 din 28.12.2018
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Panciuc Ghenadie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 28.12.2018
    CECEU Rîșcani nr. 4, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cocieru Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 28.12.2018
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Dvorjanscaia Irina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 28.12.2018
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Svecla Grigore, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/2 din 29.12.2018
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Melnic Maxim, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.4/1 din 28.12.2018
    CECEU Florești nr. 8, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ladaniuc Ghenadie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 30.12.2018
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Himici Igor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 08 din 28.12.2018
    CECEU Bălți nr. 10, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Verejanu Pavel, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 28.12.2018
    CECEU Fălești nr. 11, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Botnar Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 06/1 din 28.12.2018
    CECEU Sîngerei nr. 12, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Țîbîrnă Igor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/1 din 29.12.2018
    CECEU Rezina nr. 13, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nauc Leonid, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 29.12.2018
    CECEU Telenești nr. 14, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cristea Valerian, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 26.12.2018
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vlasenco Olga, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 28.12.2018
    CECEU Ungheni nr. 16, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Baraniuc Antonina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 29.12.2018
    CECEU Orhei nr. 18, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Șor Ilan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/2 din 28.12.2018
    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tauber Marina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/2 din 28.12. 2018
    CECEU Strășeni nr. 20, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tabacaru Valeriu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 28.12.2018
    CECEU Criuleni nr. 21, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Duminica Serghei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4.1 din 29.12.2018
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sănduță Victor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 08 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Jardan Petru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.3  din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Burgudji Serghei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 03 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Chitoraga Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cotelea Victor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 27, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Botnarenco Cristian, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 28. 12. 2018
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Apostolova Reghina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Popenco Inna, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.7 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cvasnîi Stanislav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cuzneţov Iurie , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 03 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 32, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cebotari Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.11 din 31.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bivol Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.13 din 04.01.2019
    CECEU Anenii Noi nr. 34, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gorodinskii Alexei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04-01 din  29.12.2018
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Zaremba Anatolie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 28.12.2018
    CECEU Ștefan Vodă nr. 36, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tcacenco Natalia, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 28.12.2018
    CECEU Răzeni nr. 37, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tabarcea Avelin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 08 din 31.12.2018
    CECEU Hîncești nr. 38, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Perţu Victor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 28.12.2018
    CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Terente Victor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.7 din 28.12.2018
    CECEU Cimișlia nr. 40, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cîrlan Victoria, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 03/01 din 28.12. 2018
    CECEU Leova nr. 41, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Trandafir Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 28.12.2018
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lupașcu Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1 din 29.12.2018
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Belobrova Antonina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04/03 din 31.12.2018
    CECEU Taraclia nr. 44, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lupov Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/2 din 28.12.2018
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Dimoglo Nina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/2 din 29.12.2018
    CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ivanova Svetlana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9/p din 28.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Doga Asea, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nazarenco Inna, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 07.01.2019
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Klimenco Valerii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 31.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Platon Tatiana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Rusu Rodica, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 20 din 04.01.2019

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților pe
Circumscripțiile uninominale constituite de către Partidul Democrat din Moldova

    CECEU Briceni nr. 1, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gnatiuc Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3/2 din 26.12.2018
    CECEU Ocnița nr. 2, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lesnic Vadim, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3/1 din 27.12.2018
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sîrbu Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU Rîșcani nr. 4, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Urzică Iurie, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3 din 26.12.2018
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Leucă Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 6 din 26.12.2018
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Padnevici Corneliu, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3/4 din 26.12.2018
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Său Victor, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 2/2 din 26.12.2018
    CECEU Florești nr. 8, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nichiforciuc Eugeniu, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 7 din 26.12.2018
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Buzurnîi Serghei, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 06 din 26.12.2018
    CECEU Bălți nr. 10, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Iordan Serghei, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Fălești nr. 11, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bînzari Iraida, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 04/1 din 26.12.2018
    CECEU Sîngerei nr. 12, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brașovschi Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU Rezina nr. 13, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Graur Eleonora, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU Telenești nr. 14, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lelic Vadim, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ciubuc Nicolae, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 9 din 26.12.2018
    CECEU Ungheni nr. 16, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Guzun Ludmila, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Nisporeni nr. 17, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Plahotniuc Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr.7 din 26.12.2018
    CECEU Orhei nr. 18, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Costin Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3/1 din 26.12.2018
    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Golub Tudor, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3/2 din 26.12.2018
    CECEU Strășeni nr. 20, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Filip Pavel, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 8 din 27.12.2018
    CECEU Criuleni nr. 21, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Burlac Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3.1 din 26.12.2018
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Babuc Monica, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 05 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Rotaru Valentina, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 2 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bannicov Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 01 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mîndru Victor , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Stratulat Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului  nr. 5 din 26.12.2018 și nr. 12 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 27, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nedelea Veaceslav , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 5 din 26.12. 2018
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Balaur Nicolae, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr.5 din 26 .12.2018
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Guznac Valentin, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr.4 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Pleșca Nae Simion , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 31,Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gaburici Chiril, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr.01 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 32, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Costiuc Nina, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr.5 din 26.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Țuțu Constantin, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr.5 din 26.12.2018
    CECEU Anenii Noi nr. 34, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Jizdan Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 03-05 din 26.12.2018
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Repeșciuc Grigore, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Ștefan Vodă nr. 36, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Molozea Nicolae , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 3 din 26.12.2018
    CECEU Răzeni nr. 37, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sula Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 04 din 26.12.2018
    CECEU Hîncești nr. 38, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Botnari Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Buza Ghenadie, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr.5 din 26.12.2018
    CECEU Cimișlia nr. 40,Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Diacov Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 02/02 din 26. 12. 2018
    CECEU Leova nr. 41, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grețu Efrosinia, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26 .12.2018
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bacalu Elena, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 2/1 din 26.12.2018
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Creciun Oleg , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 03/03 din 26.12.2018
    CECEU Taraclia nr. 44, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Сovalji Fiodor, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 2/1 din 26.12.2018
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mincu Fiodor, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4/2 din 26.12.2018
    CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Delibaltov Vadim, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 7/p din 26.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Delibaltov Ivan, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 15 din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Malașevschi Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 13 din 02.01.2019
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sîrbu Ina , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 7 din 26.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Coptu Olga , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 4 din 26.12.2018
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Moroşanu Ghenadie , înregistrat prin hotărîrea consiliului nr. 11 din 29.12.2018

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Partidul politic Partidul Nostru
    CECEU Briceni nr. 1, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Chirtoagă Maxim, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9/1 din 06.01.2019
    CECEU Ocnița nr. 2, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Pleșca Eduard, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/3 din 02.01.2019
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Panuş Elena, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 31.12.2018
    CECEU Rîșcani nr. 4, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bogatico Victor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 31.12.2018
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Onuțu Stela, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 30.12.2018
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cereteu Nina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/5 din 29.12.2018
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Televca Anastasia, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.5/1 din 29.12.2018
    CECEU Florești nr. 8, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Crîjanovschi Ludmila, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 30.12.2018
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Osoianu Ivan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 09 din 29.12.2018
    CECEU Bălți nr. 10, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Griţco Elena, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 29.12.2018
    CECEU Fălești nr. 11, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Severin Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 07/1 din 29.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Urecheanu Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 30.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 27, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cașu Ilian, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 29.12. 2018
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ciubașenco Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9/1 din 30. 12.2018
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Duca Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.10 din 01.01.2019
    CECEU Cimișlia nr. 40, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cimpoieș Valentin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 05/01 din 30.12.2018
    CECEU Leova nr. 41, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Butuc Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ciubaciuc Roman, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/1 din 30.12.2018
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Rența Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04/06 din 31.12.2018
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Levintii Dmitrii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/1 din 02.01.2019
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Țîpovici Nicolai, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 03.01.2019

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Blocul electoral
„ACUM Platforma DA și PAS”

    CECEU Briceni nr. 1, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Scutari Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8/1 din 03.01.2019
    CECEU Ocnița nr. 2, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cebanu Remus, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/1 din 29.12.2018
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Plîngău Dinu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 03.01.2019
    CECEU Rîșcani nr. 4, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gamețchi Tatiana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 31.12.2018
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nimerenco Rodica, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 04.01.2019
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Conea Svetlana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/2 din 02.01.2019
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ungurean Larisa, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.4/2 din 28.12.2018
    CECEU Florești nr. 8, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Țap Iurie , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 04.01.2019
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bordianu Elena, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU Bălți nr. 10, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Spătaru Arina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 29.12.2018
    CECEU Fălești nr. 11, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tataru Vasili, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 09/1 din 01.01.2019
    CECEU Sîngerei nr. 12, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nantoi Oazu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7  din 02.01.2019
    CECEU Rezina nr. 13, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cataranciuc Serghei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 29.12.2018
    CECEU Telenești nr. 14, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ciobanu Maria, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 26.12.2018
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Munteanu Igor , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din  28.12.2018
    CECEU Ungheni nr. 16, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Țîcu Octavian, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 02.01.2019
    CECEU Nisporeni nr. 17, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Terguță Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 31.12.2018
    CECEU Orhei nr. 18, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Munteanu Valeriu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/1 din 03.01.2019
    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cușnir Mariana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/2 din 31. 12.2018
    CECEU Strășeni nr. 20, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grosu Igor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 02.01.2019
    CECEU Criuleni nr. 21, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Carp Lilian, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5.4 din 03.01.2019
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vovc Liviu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grădinaru Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.7 din 31.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Colun Grigore, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 07 din 31.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grigoriu Inga, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Reniţă Iurie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 02.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 27, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bolea Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Slusari Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Verbițchi Ruslan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.8 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Perciun Dan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nicolaescu-Onofrei Liliana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 09 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 32, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Popşoi Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.8 din 29.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Năstase Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.8 din 30.12.2018
    CECEU Anenii Noi nr. 34, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Balan Gheorghe , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04-02 din 29.12.2018
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gamurar Anton , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 05.01.2019
    CECEU Ștefan Vodă nr. 36, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Dînga Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.14 din 03.01.2019
    CECEU Răzeni nr. 37, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Frunze Petru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 09 din 31.12.2018
    CECEU Hîncești nr. 38, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cobzac Grigore, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 29.12.2018
    CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Moţpan Chiril, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.8 din 30.12.2018
    CECEU Cimișlia nr. 40, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Manole Domnica , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04/01 din 29.12. 2018
    CECEU Leova nr. 41, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Putregai Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 29.12.2018
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Boeștean Constantin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/2 din 30.12.2018
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tutovan Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 05/01 din 02.01.2019
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ursu Tatiana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8/1 din 05.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cercavschi Eleonora, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 20 din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Iovcev Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Frăsineanu Dorin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 29.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sandu Maia , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 13 din 02.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Alaiba Dumitru , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 04.01.2019

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Partidul Naţional Liberal
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bîrnaz Nicolae , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/4 din 05.01.2019
    CECEU Rezina nr. 13, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Andrieș Galina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 09.01.2019
    CECEU Strășeni nr. 20, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Blanovschi Ecaterina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 19 din 06.01.2019
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nicoara Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lisnic Vitalie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Deleu Iulia, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 04.01.2019
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Calmîc Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 05.01.2019
    CECEU Hîncești nr. 38, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ioniţă Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 05.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mocreac Alexei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 19 din 04.01.2019
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Furdui Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 03.01.2019

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Pаrtidul Politic
Partidul Verde Ecologist

    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Marinuță Vitalie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/4 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Manole Dinu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 13 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Fotescu Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 19 din 05.01.2019
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Iațco Natalia, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 04.01.2019

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Partidul Politic
„Democraţia Acasă”

    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ursu Anatolie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 03.01.2019
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bolboceanu Zinaida, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 04.01.2019

Lista grupurilor de inițiativă
 înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Partidul Comuniştilor
din Republica Moldova

    CECEU Briceni nr. 1, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Creciun Anatolie , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/1 din 29.12.2018
    CECEU Ocnița nr. 2, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Țopa Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/2 din 28.12.2018
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Zui Alexandr , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 04.01.2019
    CECEU Rîșcani nr. 4, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bărbieru Petru , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 04.01.2019
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Morcov Ghenadie , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/2 din 27.12.2018
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bodnarenco Elena , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.3/1 din 27.12.2018
    CECEU Florești nr. 8, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cojocaru Grigore, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 28.12.2018
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Amaev Said-Muxmat, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 29.12.2018
    CECEU Bălți nr. 10, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Rubţov Serghei , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU Fălești nr. 11, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Muduc Valeriu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 08/1 din 30.12.2018
    CECEU Sîngerei nr. 12, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Neaga Viorel, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/2 din 29.12.2018
    CECEU Rezina nr. 13, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Macrii Elena, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 03.01.2019
    CECEU Telenești nr. 14, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Căpăţînă Veaceslav , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 02.01.2019
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sava Valeriu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 02.01.2019
    CECEU Ungheni nr. 16, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Chirilov Haralampie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 29.12.2018
    CECEU Nisporeni nr. 17, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ciorici Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 02.01.2019
    CECEU Orhei nr. 18, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Căpățină Svetlana , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1 din 27.12.2018
    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Viscun Lucia, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1din 28.12. 2018
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Rusol Nicolai, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.5 din 29.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Boiadji Liudmila, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 13 din 30.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Miron Anton, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 30.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 27, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Volconovici Augustin , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 28. 12. 2018
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Necoară Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 21 din 05.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grițco Igor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 08 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 32, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mocan Gheorghii , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.13 din 04.01.2018
    CECEU Anenii Noi nr. 34, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bondari Veaceslav , înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 05-01 din 02.01.2019
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nigai Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 28.12.2018
    CECEU Răzeni nr. 37, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bivol Ștefan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 06 din 29.12.2018
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ghețivu Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04/05 din 31.12.2018
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cîlicic Ivan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/1 din 29.12.2018

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților
pe Circumscripțiile uninominale constituite de către Pаrtidul Liberal
    CECEU Ocnița nr. 2, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Drăgălin Eduard, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/1 din 03.01.2019
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Marchici Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 04.01.2019
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Purice Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 05.01.2019
    CECEU Drochia nr. 6, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Roșca Violeta, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/2 din 05.01.2019
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Manchevici Serghei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/3 din 04.01.2019
    CECEU Florești nr. 8, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cărbune Anatolie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 04.01.2019
    CECEU Bălți nr. 10, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Diaconu Dinu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 05.01.2018
    CECEU Telenești nr. 14, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Moldovanu Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 03.01.2019
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Chirinciuc Iurie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.17 din 04.01.2019
    CECEU Ungheni nr. 16, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brînză Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 13 din 04.01.2019
    CECEU Orhei nr. 18, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Zghibarța Dorin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/2 din 03.01.2019
    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Boțan Roman, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/5 din 04.01.2019
    CECEU Strășeni nr. 20, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Malai Nicoleta, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 06.01.2019
    CECEU Criuleni nr. 21, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ojog Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6.1 din 05.01.2019
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Tabunșic Victor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 05.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Rațoi Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Fusu Corina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 03.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bilețchi Vlad, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 02.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 27, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Casian Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cebanu Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.12 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Jelescu Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 03.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Herța Veronica, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 02.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Creţu Ilie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 06 din 03.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 32, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Chirtoacă Dorin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.12 din 02.01.2018
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ermurache  Nicolai, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 04.01.2019
    CECEU Hîncești nr. 38, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Şura Mircea, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.12 din 05.01.2019
    CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Roşca Simion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.10 din 04.01.2019
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Damașcan Elena, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.8/1 din 05.01.2019
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Secăreanu Ștefan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 06/01 din 04.01.2019
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Calmațui Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 03.01.2019

Lista grupurilor de inițiativă înregistrate
în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților pe
Circumscripțiile uninominale constituite de către Mişcarea Profesioniştilor
 „Speranţa - Надежда”

    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Donică Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 06 din 30.12.2018

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11