HCEC2254/2019
ID intern unic:  380146
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2254
din  05.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea
Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării
alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 808     Data intrarii in vigoare : 05.02.2019
    Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 371 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    Conform statutului și calificării, Asociația obștească „Promo-LEX” se ocupă de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 371 persoane din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                 Alina RUSSU

    Secretar                                                                                    Veaceslav Agrigoroae


    Nr. 2254. Chişinău, 5 februarie 2019.


    anexa