HCEC2255/2019
ID intern unic:  380147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2255
din  05.02.2019
cu privire la acreditarea experților electorali internaționali
din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 809     Data intrarii in vigoare : 05.02.2019
    Comisia Electorală Centrală a Republicii Azerbaidjan a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a trei persoane în calitate de experți electorali internaționali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.  
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală  hotărăşte:
    1. Se acreditează în calitate de experți electorali internaționali trei persoane din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de experți electorali internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                 Alina RUSSU

    Secretar                                                                                    Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2255. Chişinău, 5 februarie 2019.


Anexă

 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2255 din 05 februarie 2019

Lista
persoanelor acreditate în calitate de experți electorali internaționali din
partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan
în vederea
monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 
Nr. d/o

Numele, prenumele

Pașaport
Cetățenia

1.

Asgarov Bakhsheyish

 

Republica Azerbaidjan

2.

Panahov Mazahir
 

Republica Azerbaidjan

3.

Yusifbayli Rashid

 

Republica Azerbaidjan