HCEC2256/2019
ID intern unic:  380148
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2256
din  05.02.2019
cu privire la acreditarea experților electorali internaționali
din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea
monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 810     Data intrarii in vigoare : 05.02.2019
    Comisia Electorală Centrală a Georgiei a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a trei persoane în calitate de experți electorali internaționali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.  
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală  hotărăşte:
    1. Se acreditează în calitate de experți electorali internaționali trei persoane din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de experți electorali internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                 Alina RUSSU

    Secretar                                                                                    Veaceslav Agrigoroae


    Nr. 2256. Chişinău, 5 februarie 2019.


Anexă
 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2256 din 05 februarie 2019

 
Lista
persoanelor acreditate în calitate de experți electorali internaționali
din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea
monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
 
Nr. d/o
Numele, prenumele
Pașaport
Cetățenia

1.

Devidze Levan
 
Georgia

2.

Dzagania George
 
Georgia

3.

Shavadze Tsiala

 
Georgia