DCA18/63/2019
ID intern unic:  380154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 18/63
din  25.04.2019
сu privire la mediatizarea unor campanii sociale
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 816     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    I. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova a înaintat la adresa Consiliului Audiovizualului demersul nr. 09-03/844 din 29 martie 2019, prin care a solicitat suportul CA în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune și radiodifuziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a unui spot de informare a cetățenilor despre posibile abuzuri de prelucrare neconformă a datelor cu caracter personal și, respectiv, informarea acestora despre cele șase drepturi ale subiecților de date cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de acces la justiție. Spotul este realizat în limba română, cu subtitrare în limba rusă, în variantă video și audio, durata 01 min. 17 sec. și, respectiv, 30 sec.
Perioada de mediatizare: mai-iunie 2019.
    Este de menționat faptul că acest spot (în variantă video și audio) a fost recomandat spre mediatizare de Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 5/13 din 21 ianuarie 2019, însă, dat fiind faptul că Ziua Protecției Datelor a coincis cu perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019, mai multe posturi TV cu acoperire națională au motivat despre lipsa spațiului de emisie pentru difuzarea respectivului spot.
    În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a specificat importanța unui astfel de spot, menționând, totodată, necesitatea unui spot informativ care ar explica cum pot fi protejate datele cu caracter personal.
    II. Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înaintat Consiliului Audiovizualului demersul nr. 61/01-282 din 16 aprilie 2019, prin care a solicitat suportul CA în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a spotului social „Nu le mai da bani! Ajutați-ne să-i protejăm!”, lansat în cadrul campaniei de prevenire și combatere a fenomenului cerșetoriei și copiilor în situație de stradă.
    Spotul are durata de 38 sec., este realizat în limba română și are drept scop de a atrage atenția cetățenilor asupra fenomenului cerșitului ca afacere ilegală, în care sunt exploatați copiii, și necesitatea sesizării organelor competente în cazul observării în stradă a acestor copii.
    În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui, s-a interesat dacă Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului deține acordul părinților al copiilor care apar în spot.
    Totodată, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a recomandat ca la realizarea spoturilor sociale la acest capitol să fie oferite și soluții concrete pentru ameliorarea acestui fenomen, care în ultimii ani a luat amploare.
    Prezentă la ședință, reprezentanta Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Silvia Lașcu, a declarat că, pentru a exclude anumite riscuri, fețele copiilor care apar în spot vor fi blurate. De asemenea, Silvia Lașcu a solicitat perioada de mediatizare: 2 mai – 2 iulie 2019, propunere acceptată de membrii Consiliului Audiovizualului.
    Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor art. 35 lit. f), art. 67 alin. (2) lit. e) și art. 75 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, ale art. 21 din Legea nr. 1227 din 27.06.1997 – Cu privire la publicitate,  Consiliul Audiovizualului
DECIDE:
    1. A admite demersul nr. 09-03/844 din 29 martie 2019 al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului de informare a cetățenilor despre posibile abuzuri de prelucrare neconformă a datelor cu caracter personal și, respectiv, informarea acestora despre cele șase drepturi ale subiecților de date cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de acces la justiție (1 spot, realizat în limba română, cu subtitrare în limba rusă, în variantă video și audio, durata: 01 min. 17 sec. și, respectiv, 30 sec.), pentru perioada: mai-iunie 2019 (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    1.2. Materialele video și audio vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media audiovizuale de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
    2. A admite demersul nr. 61/01-282 din 16 aprilie 2019 al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    2.1. A recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale difuzarea, cu titlu gratuit,  a spotului social „Nu le mai da bani! Ajutați-ne să-i protejăm!” (durata: 38 sec.), realizat în limba română, pentru perioada: 02 mai – 02 iulie 2019 (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media audiovizuale de Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului.
    3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere, autorizare și monitorizare.
    4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

    PREŞEDINTELE

    CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI                                    Dragoș VICOL

    Nr. 18/63. Chişinău, 25 aprilie 2019.