DCA18/64/2019
ID intern unic:  380155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 18/64
din  25.04.2019
сu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului
în trimestrul I al anului 2019
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 817     Data intrarii in vigoare : 10.06.2019
    În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului
DECIDE:
    1.  A aproba Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2019 (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    2. Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2019 va fi publicat pe pagina web a instituției (www.audiovizual.md).
    3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a CA.

    PREŞEDINTELE

    CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI                                    Dragoș VICOL

    Nr. 18/64. Chişinău, 25 aprilie 2019.