HGC254/2019
ID intern unic:  380431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 254
din  29.05.2019
cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului
nr. 567/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații
din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat
„Prima casă
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 290     Data intrarii in vigoare : 01.06.2019
    Guvernul  HOTĂRĂȘTE:
    1. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 567/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți  în cadrul Programului de stat „Prima casă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 210-223, art. 618) va avea următorul cuprins:
    „2. Compensații din bugetul de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”  pot fi acordate angajaților:
    1) autorităților publice/instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național;
    2) instituțiilor publice la autogestiune.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iunie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                           Ion Chicu

    Nr. 254. Chişinău, 29 mai 2019.