HGC255/2019
ID intern unic:  380432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 255
din  29.05.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 291     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1481/2006 cu privire la marcarea producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art.1564) va avea următorul cuprins:
    „2. Ministerul Finanţelor elaborează şi aprobă designul mărcii „Timbru de acciz”.
    2. Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 1482), se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Ministerul Finanţelor elaborează şi aprobă designul mărcii „Timbru de acciz”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Ion Chicu

    Nr. 255. Chişinău, 29 mai 2019.