HGO261/2019
ID intern unic:  380435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 261
din  29.05.2019
cu privire la înfiinţarea bustului regelui Ferdinand I
în satul Varniţa, raionul Anenii Noi
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 294     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    În temeiul art. 7 din Legea monumentelor de for public nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 569), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, prezentată în temeiul deciziei Consiliului sătesc Varniţa, raionul Anenii Noi, înfiinţarea bustului regelui Ferdinand I, pe strada 31 August 1989, nr. 28, pe terenul aferent al Școlii de arte din satul Varniţa.
    2. Bustul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
    3. Cheltuielile pentru elaborarea documentaţiei de proiect, executarea, edificarea bustului şi amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din donaţii, sponsorizări şi alte surse neinterzise de lege.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                           Monica Babuc

    Nr. 261. Chişinău, 29 mai 2019.