HGC264/2019
ID intern unic:  380438
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 264
din  29.05.2019
cu privire la transmiterea unui bun imobil
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 297     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401) și al art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmit, cu acordul Consiliului raional Anenii Noi, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (gestiunea IMSP „Stația Zonală AMU Centru”), în proprietatea publică a raionului Anenii Noi, încăperile cu suprafețele de 252,0 m2 din bunul imobil cu numărul cadastral 1001206.318.09, amplasat în orașul Anenii Noi, stradela Uzinelor, 30.
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească), în comun cu Consiliul raional Anenii Noi, va institui comisia de transmitere și va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea încăperilor menționate în punctul 1, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
    3. Poziția nr. 163 din anexa nr. 17 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072) se exclude.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                          Silvia Radu

    Nr. 264. Chişinău, 29 mai 2019.