HGC266/2019
ID intern unic:  380440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 266
din  29.05.2019
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului  nr.454/2008
cu privire la optimizarea participării
organelor centrale de specialitate
ale administraţiei
publice, precum şi a altor autorităţi administrative
centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile
internaţionale
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 299     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.434), litera b) se completează cu poziția 87 cu următorul cuprins:

„87.

Oficiul European de Poliție (EUROPOL)****

Ministerul Afacerilor Interne
    ****Statut de țară, în baza Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la Chișinău la 18 decembrie 2014”.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                     Tudor Ulianovschi
    Ministrul afacerilor interne                                                            Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                                         Ion Chicu

    Nr. 266. Chişinău, 29 mai 2019.