HGO271/2019
ID intern unic:  380445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 271
din  29.05.2019
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
pentru aprobarea Raportului
privind executarea bugetului
de stat pe anul 2018
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 304     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. h) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Ion Chicu

    Nr. 271. Chişinău, 29 mai 2019.