HGO272/2019
ID intern unic:  380446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 272
din  29.05.2019
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
pentru aprobarea Raportului
privind executarea bugetului
asigurărilor sociale
de stat pe anul 2018
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 305     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                             Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                         Ion Chicu

    Nr. 272. Chişinău, 29 mai 2019.