HGC275/2019
ID intern unic:  380448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 275
din  29.05.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232/2016
cu privire la unele aspecte de introducere a produselor
petroliere prin frontiera de est
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 307     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În Hotărîrea Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 388-398, art. 1327), textul „pînă la 30 iunie 2019” se substituie cu textul „pînă la 31 decembrie 2019”.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                     Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                               Ion Chicu

    Nr. 275. Chişinău, 29 mai 2019.