HGO281/2019
ID intern unic:  380453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 281
din  29.05.2019
privind redistribuirea unor alocații aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 312     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    În temeiul art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,   nr.223-230, art.519) şi art.17 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 504-511, art. 842), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.Volumele alocațiilor aprobate prin anexa  nr.3 la Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 se redistribuie între autorități publice centrale și între subprogramele unei autorități, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Ion Chicu

    Nr. 281. Chişinău, 29 mai 2019.


    anexă