DGO24/2019
ID intern unic:  380457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 24
din  29.05.2019
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Ion BOUROȘ
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 316     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În temeiul articolului 7 alineatul (3) și articolului 22 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, precum şi în conformitate cu punctul 15 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 845/2009, Guvernul DISPUNE:
    Se eliberează domnul Ion BOUROȘ din funcţia de şef adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Nr. 24-d. Chişinău, 29 mai 2019.