DGO26/2019
ID intern unic:  380459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 26
din  29.05.2019
cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ana BUHNEA
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 318     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În temeiul articolului 7 litera i) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, articolului 28 alineatul (1) litera a) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi în conformitate cu punctul 15 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845/2009, Guvernul DISPUNE:
    Se numește doamna Ana BUHNEA în funcţia de şef adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Nr. 26-d. Chişinău, 29 mai 2019.