DGO27/2019
ID intern unic:  380460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 27
din  29.05.2019
cu privire la numirea în funcţie a doamnei Aurelia SPĂTARU
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 319     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În temeiul articolului 7 litera i) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea nr. 158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și în conformitate cu punctul 11 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Național de Statistică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 935/2018, Guvernul DISPUNE:
    Se numeşte doamna Aurelia SPĂTARU în funcţia de director general adjunct al Biroului Național de Statistică.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Nr. 27-d. Chişinău, 29 mai 2019.