DGO28/2019
ID intern unic:  380461
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 28
din  29.05.2019
privind desemnarea doamnei Tatiana Onufrei în calitate
de reprezentant al Guvernului în Portul Internațional Liber
„Giurgiulești”
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 320     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 116), Guvernul DISPUNE:
    1. Se desemnează, la propunerea Ministerului Economiei și Infrastructurii, doamna Tatiana Onufrei în calitate de reprezentant al Guvernului în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.
    2. Autoritățile administrației publice vor acorda suportul necesar reprezentantului Guvernului în exercitarea funcțiilor ce îi revin.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Nr. 28-d. Chişinău, 29 mai 2019.