DGO29/2019
ID intern unic:  380462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 29
din  29.05.2019
pentru instituirea Grupului de lucru care va elucida aspectele privind
legalitatea activității bisericilor/
paracliselor edificate/amplasate pe
terenurile
proprietate publică
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 321     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În scopul elucidării aspectelor privind legalitatea activității bisericilor/paracliselor edificate/amplasate pe terenurile proprietate publică, Guvernul DISPUNE:
    1. Se instituie Grupul de lucru din reprezentanți ai următoarelor autorități publice:
    1) Agenția Proprietății Publice;
    2) Agenția Servicii Publice (Departamentul cadastru);
    3) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    4) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    5) Administrația Națională a Penitenciarelor;
    6) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    7) Ministerul Apărării;
    8) Ministerul Afacerilor Interne;
    9) Ministerul Justiției;
    10) Mitropolia  Chișinăului și a Întregii Moldove.
    2. Conducătorii autorităţilor publice indicate în pct.1 vor desemna, în termen de 5 zile, persoanele care vor activa în cadrul Grupului de lucru, înaintînd un demers Agenției Proprietății Publice.
    3. Agenția Proprietății Publice va convoca prima ședință a Grupului de lucru în termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului menționat în pct.2.
    4. Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove va asigura perfectarea și va prezenta Grupului de lucru dosarele instituțiilor de cult care vor conține: actele juridice și de drept în temeiul cărora s-au edificat construcțiile, dosarul de inventariere tehnică ce atestă gradul de finalizare a construcțiilor și alte acte ce justifică existența acestora pe terenurile proprietate publică.
    5. Grupul de lucru va examina dosarele prezentate, va identifica soluții și va înainta Guvernului propuneri ce vor contribui la soluționarea problemelor cu privire la legalitatea amplasării și activității bisericilor/paracliselor edificate/ amplasate pe terenurile proprietate publică.
    6. Grupul de lucru va antrena în activitatea sa specialiști din diverse domenii pentru examinarea dosarelor recepționate de la Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.
    7. Secretariatul Grupului de lucru va fi asigurat de către Agenția Proprietății Publice.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Nr. 29-d. Chişinău, 29 mai 2019.