HCEC2304/2019
ID intern unic:  380488
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2304
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea
Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 925     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Asociația obștească Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 35 de persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    Conform statutului și calificării, Asociația obștească Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova se ocupă de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 35 de persoane din partea Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de observatori naționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2304. Chişinău, 12 februarie 2019.

Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale

 nr. 2304 din 12 februarie 2019


Lista

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești Institutul pentru

Drepturile Omului din Moldova în calitate de observatori naționali în vederea

monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019


Nr. d/o
Numele, prenumele

Seria, numărul buletinului de identitate

1.

Barbalat Maria
 

2.

Benzari Iulița-Grigorița
 

3.

Bobeică Radu
 

4.

Brighidin Angela
 

5.

Cabanaș Alexandru
 

6.

Ceban Axentie
 

7.

Ceban Claudia
 

8.

Chirnicinîi Dumitrița
 

9.

Chirnicinîi Viorica
 

10.

Conea-Bușilă Natalia
 

11.

Corcimaru Alexandru
 

12.

Coșciug Tatiana
 

13.

Covaș Oltea
 

14.

Covaș Valeria
 

15.

Dănoi Ion
 

16.

Dolința Lilian
 

17.

Doronceanu Olesea
 

18.

Grinciuc Mircea
 

19.

Guțanu Lidia
 

20.

Isaicul Alexandra
 

21.

Isaicul Svetlana
 

22.

Jereghi Vanu
 

23.

Josanu Domnica-Felicia
 

24.

Liubomirschi Igor
 

25.

Lungu Andrei
 

26.

Mămăligă Valerian
 

27.

Raileanu Dorin
 

28.

Russu Dmitrii
 

29.

Schidu Ion
 

30.

Sîrbu Adriana
 

31.

Sîrbu Daniela
 

32.

Stici Afanasie
 

33.

Stici Aliona
 

34.

Tanasiev Ina
 

35.

Tcaciuc Eduard