HCEC2308/2019
ID intern unic:  380491
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2308
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor din partea
Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea
monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 929     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 3 persoane în calitate de observatori naţionali și a 22 de persoane în calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. 
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019:
    1) în calitate de observatori naţionali 3 persoane, conform anexei nr. 1;
    2) în calitate de observatori internaționali 22 persoane, conform anexei nr.2.
    2. Persoanele acreditate în calitate de observatori își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2308. Chişinău, 12 februarie 2019.

Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2308 din 12 februarie 2019

Lista

persoanelor acreditate în calitate de observatori naționali din partea Ambasadei

Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării

alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

Nr.
d/o
Numele, Prenumele

Seria, numărulactului de identitate

1.       
Botezatu Serghei
 
2.       
Melnic Angela
 
3.       
TemciucSergiu
 
Anexa nr. 2
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2308 din 12 februarie 2019

Lista

 persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea

Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea

monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019


Nr.
d/o
Numele, Prenumele
Pașaport
Cetăţenia
 1.  
Malinoff Rebecca Helen

Statele Unite ale Americii
 1.  
Gellis Victoria Rebecca
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Hawkins Teresa Mc Clintock
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Jorgensen Mark Richard
 
Statele Unite ale Americi
 1.  
Thomson Daniel George
Statele Unite ale Americii
 1.  
Martinez Alex Bustillos

Statele Unite ale Americii
 1.  
HornePtrickCallis
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Ketover Kelli Ann
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Leff Adam Jacob
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Schmidt Alexandria
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Schneider David Matthew
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Nguyen Thu Minh
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Hawkins Kristin Karin
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Melis Jennifer Lauren
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Scazzero Joshua Y
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Kincaid Whitney Bryce
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Mendelovici Leila
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Moody Inna Kostash
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Sira Tetyana
 
Ucraina
 1.  
Solano Laura Valeria
 
Statele Unite ale Americii
 1.  
Giovanazzi Silvia
 
Republica Italiană

Pastorutti Alessia

Republica Italiană