HCEC2309/2019
ID intern unic:  380492
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2309
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației
„World Peace Volonteers”
din Ghana în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 930     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Organizația „World Peace Volonteers” din Ghana a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 13 persoane în calitate de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    Organizația „World Peace Volonteers” din Ghana este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 13 persoane din partea Organizației „World Peace Volonteers” din Ghana în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de observatori internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2309. Chişinău, 12 februarie 2019.

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2309 din 12 februarie 2019
 
Lista

persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea

organizației „World PeaceVolonteers”din Ghana în vederea monitorizării

alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

 
Nr. d/o
Numele, prenumele
Pașaport
Cetățenia

Abbey Derick Nii Adawu
Republica Ghana

Acheampong Seth Osei
Republica Ghana

Afriyie Georgina Ama

Republica Ghana

Ambeyibor Elizabeth Yawa

Republica Ghana

Botchway Abraham Nii Boah

Republica Ghana

Gyimah Joseph
Republica Ghana

Mensah Faustina

Republica Ghana

Nkansah Daniel Boahene

Republica Ghana

Odoom Emmanuel
Republica Ghana

Odoom Emmanuel Nickson

Republica Ghana
  1.  
Okyere Frank

Republica Ghana

Serwaah Ama


Republica Ghana

Yeboah Ishmael Kwabena

Republica Ghana