HCEC2313/2019
ID intern unic:  380494
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2313
din  12.02.2019
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 932     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Grîu Leonid ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi, totodată a primit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
    Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Roșcani îi revine candidatului supleant Zdanscaia Evdochia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 22 iunie 2015.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
    1.  Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani. 
    2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi, candidatului supleant Zdanscaia Evdochia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    3. Se preavizează consilierul Zdanscaia Evdochia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2313. Chişinău, 12 februarie 2019.